Netinkamos kokybės maisto prekę arba prekę, kurios tinkamumo naudoti terminas pardavimo momentu buvo pasibaigęs, Jūs savo pasirinkimu turite teisę:

Aukščiau nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu įsigijote Jums nepatinkančią prekę, tačiau tokiu atveju prekė privalo būti neišpakuota ir grąžinta ne vėliau negu per 14 dienų nuo prekės pirkimo dienos.

Grąžindami prekę Jūs turite pateikti raštišką prašymą ir prekę. Prašyme reikia nurodyti prekės trūkumus ir vieną iš aukščiau esančiuose punktuose nurodytų Jūsų reikalavimų.